Vad betyder egenanställning?

Egenanställning, ibland kallat uppdragsanställning,  är ett nytt,  sätt att organisera arbete inom traditionell arbetsrätt. Egenanställning lämpar sig när man är i behov av att skicka en faktura för ett arbete och man vill inte starta eget företag. Egenanställning lämpar sig lika bra för studenter, som yrkesarbetande som pensionärer. Egenanställning är också utmärkt för dig som fakturera för arbete utomlands eller om du kommer från ett annat land och behöver uppbära lön för arbete i Sverige. Erfarenheten visar att egenanställningsformen är mest kostnadseffektiv och väsentligt enklare än att starta eget företag.

Se vad Skatteverket skriver om egenanställning.

Se vad Egenanställningsföretagens branschorganisation skriver om egenanställning.

Egenanställning ur ett arbetsrättsligt perspektiv

Med ”egenanställd eller uppdragsanställd” menas arbetstagare som har rätt att förhandla om uppdrag med uppdragsgivare (kund) för egenanställningsföretagets (5 Tjänster AB:s) räkning och som normalt anställs för uppdraget i de fall egenanställningsföretaget efter prövning väljer sig att åta sig uppdraget.

Egenanställningsföretaget (5 tjänster AB) redovisar skatt och arbetsgivaravgifter. Vid årets slut får den egenanställde sin inkomst förtryckt i deklarationen samt en Kontrolluppgift per e-post. Egenanställningsföretaget handhar all administration.