Subordination, det mest grundläggande bedömningskriteriet?

När du gör en föranmälan så innebär det i arbetsrättslig mening att du såsom arbetstagare börjar ett arbete som ditt egenanställningsföretag kontrollerar, såsom lagen kräver; arbetets beskaffenhet, tid och plats. Utifrån dessa förutsättningar väljer sedan ditt egenanställningsföretag att ta in uppdraget/jobbet eller avslå det.

Detta medför att du som arbetstagare är ställd under arbetsgivarens kontroll vilket är i lagens mening av betydelse eftersom det visar på att du är arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare och därmed är kvalificerad till ersättning från A-kassan. Motsatsförhållandet är företagare eller självständig uppdragstagare.

Så sammanfattningsvis så är det viktigt att du kommunicerar till din handläggare på din A-kassa att du initierar arbeten till ditt egenanställningsföretag som efter besked att gå in i affären, kontrollerar arbetets beskaffenhet, tid samt plats och därefter erbjuder en anställning. Detta sätt att organisera arbete innebär att du står under 5 Tjänster AB kontroll och att 5 Tjänster AB har samma skyldigheter och rättigheter som alla andra arbetsgivare i Sverige.