Har jag rätt till A-Kassa?

Ja, du har rätt till ersättning från din A-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring, förutsatt att du uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen,

De villkor som du skall uppfylla är lagens definition utav en arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare. I egenskap av egenanställd skall du under inga omständigheter anses som företagare eller självständig uppdragstagare.

Vi hjälper dig gärna med att fylla i blanketter och andra frågeformulär från din A-kassa. Innan kontakt sker med din A-Kassa rekommenderar vi dig alltid att kontakta Administrationen på 5 tjänster för information och råd, så att du vet hur du bör agera.

5 tjänster tillämpar Egenanställningsföretagens Branschorganisations, egenanstallning.org samlade bedömning; egenanställd i kombination med A-Kassa. Läs mer nedan.