Bedömningskriterier för A-kassa

Här nedan följer några andra kriterier som har betydelse för A-kassans samlade bedömning om du är i arbetslöshetsförsäkringens namn att anses som arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare och därmed är kvalificerad till ersättning från försäkringen.

Du såsom arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare kännetecknas av att du;

  • Enbart ställer din arbetskraft till förfogande/disposition
  • Endast säljer/utför en typ av tjänst/arbete
  • Ersätts för uppdraget efter den tid som gått, t.ex per timme
  • Inte har inregistrerad firma, bolag eller dylikt
  • Vanligen saknar särskild lokal för verksamheten
  • Är inskriven hos Arbetsförmedlingen