A-kassa Så går det till

Kassakort

I händelse av arbetslöshet skickar du in dina kassakort till din A-Kassa. Då egenanställning är en ganska ny företeelse på arbetsmarknaden råder det en viss osäkerhet bland många handläggare på A-Kassan om hur reglerna skall tolkas. Dessutom får inte A-Kassan under några omständigheter lämna förhandsbesked om du är berättigad till ersättning, utan det krävs en samlad bedömning som först kan göras efter att ditt arbete är utfört.

Arbetsgivarintyg

Begär ut ett arbetsgivarintyg, detta kommer att baseras på de arbetade timmar som du rapporterat in till oss. Arbetsgivarintyg kan skrivas in på http://www.arbetsgivarintyg.nu

Frågeformulär

Den samlade bedömningen görs brukar genom att du som egenanställd får en blankett med frågor till skickad till sig. Syftet med blanketten, kallad Uppdragstagare, är att bedöma om du i juridisk mening är en självständig eller osjälvständig uppdragstagare. Osjälvständiga uppdragstagare har rätt till a-kassa. Frågeformulären varierar mellan de olika A-kassorna och alla frågeformulär är inte applicerbara för att beskriva ditt anställningsförhållande som egenanställd på ett rätt sätt.

Självständig/osjälvständig uppdragstagare

A-kassans definition av dessa begrepp är följande:

  • Självständig uppdragstagare jämställs med företagare.
  • Osjälvständig uppdragstagare jämställs med anställd.

Uppdragsgivare

Den parten du utför arbete hos (5 tjänster AB:s kund).