FAQ Category: Frågor om egenanställning

Vem har upphovsrätten om jag är egenanställd?

Som egenanställd inom de kreativa näringarna gör du inte avkall på din upphovsrätt när du använder dig av 5 Tjänster AB:s tjänster. Upphovsrätten för ditt konstnärliga, litterära eller artistiska verk tillfaller alltid dig som upphovsman. 5 Tjänster AB gör inga rättighetsanspråk gällande upphovsmannens materiella och imateriella upphovsrättsskyddade verk och vi äger därmed inte heller rätt […]

Vad betyder egenanställning?

Egenanställning, ibland kallat uppdragsanställning,  är ett nytt,  sätt att organisera arbete inom traditionell arbetsrätt. Egenanställning lämpar sig när man är i behov av att skicka en faktura för ett arbete och man vill inte starta eget företag. Egenanställning lämpar sig lika bra för studenter, som yrkesarbetande som pensionärer. Egenanställning är också utmärkt för dig som […]