FAQ Category: Frågor om a-kassa

Olika aspekter på att kunna kombinera a-kassa och uppdragsanställning.

Subordination, det mest grundläggande bedömningskriteriet?

När du gör en föranmälan så innebär det i arbetsrättslig mening att du såsom arbetstagare börjar ett arbete som ditt egenanställningsföretag kontrollerar, såsom lagen kräver; arbetets beskaffenhet, tid och plats. Utifrån dessa förutsättningar väljer sedan ditt egenanställningsföretag att ta in uppdraget/jobbet eller avslå det. Detta medför att du som arbetstagare är ställd under arbetsgivarens kontroll […]

Bedömningskriterier för A-kassa

Här nedan följer några andra kriterier som har betydelse för A-kassans samlade bedömning om du är i arbetslöshetsförsäkringens namn att anses som arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare och därmed är kvalificerad till ersättning från försäkringen. Du såsom arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare kännetecknas av att du; Enbart ställer din arbetskraft till förfogande/disposition Endast säljer/utför en typ av […]

Hur fungerar det med A-kassa

Förutsättningar Det råder idag en stor osäkerhet bland A-kassans handläggare i hur reglerna i Lagen om arbetslöshetsförsäkringen skall tolkas, ytterligare en försvårande faktor är att din A-kassa inte får under några omständigheter lämna förhandsbesked enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring. Svårigheten för handläggarna att tolka lagen beror på att den är konstruerad för en arbetsmarknad som i […]

Din roll som egenanställd eller uppdragstagare?

Vid skapandet av ditt arbetsunderlag  godkänner du ”avtal om allmän visstidsanställning” med 5 Tjänster AB, ett avtal där det faktiska anställningsförhållandet med dig som arbetstagare (anställd eller egenanställd) och 5 Tjänster AB som arbetsgivare. För att din A-kassa ska kunna göra en korrekt bedömning av dig som arbetstagare så är följande punkter viktiga. – Föranmäl alltid […]

A-kassa Så går det till

Kassakort I händelse av arbetslöshet skickar du in dina kassakort till din A-Kassa. Då egenanställning är en ganska ny företeelse på arbetsmarknaden råder det en viss osäkerhet bland många handläggare på A-Kassan om hur reglerna skall tolkas. Dessutom får inte A-Kassan under några omständigheter lämna förhandsbesked om du är berättigad till ersättning, utan det krävs […]

Har jag rätt till A-Kassa?

Ja, du har rätt till ersättning från din A-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring, förutsatt att du uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen, De villkor som du skall uppfylla är lagens definition utav en arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare. I egenskap av egenanställd skall du under inga omständigheter anses som företagare eller självständig uppdragstagare. Vi hjälper dig gärna med att fylla i […]