FAQ Category: Frågor om arbetsmiljö

Frågor om arbetsmiljö t.ex, skador och risker på arbetsplatsen.

Hur kan jag göra för att minimera riskerna på min arbetsplats?

Du som egenanställd har personligt ansvar för din hälsa och säkerhet i det vardagliga arbetet, du ansvarar för att ta reda på vilka regler och föreskrifter som gäller på just din arbetsplats samt att följa dessa. Du ska här följa givna instruktioner, fullgöra uppgifter i arbetsmiljöarbetet samt använda skyddsutrustning. Du ska även vara observant och […]

Vad ska du göra om du skadat dig i tjänst?

Du ska använda dig av blanketten för skadeanmälan som finns att hämta i dokumentarkivet. Det är viktigt att du tydligt beskriver vad som har hänt, när och hur olyckan/tillbudet inträffat, vilka åtgärder som kunnat förhindra händelsen och vilka åtgärder som behövs utföras direkt. Denna blankett ska sedan skickas till: admin@t5.se