Priser

TjänstBeskrivningPris
Utskick av fakturaEgenanställning6% av fakturabeloppet
Starta egen enskild firmaVi tar hand om hela processen. Jobbet inkluderar ett inledande möte och sedan inskickande av blanketten, samt uppföljning till ansökan är klar1000 kr plus avgiften till Bolagsverket