Hemsida

wp1Det ligger i vårt intresse att hjälpa våra frilansande kunder med sin marknadsföring så att de flår fler uppdrag.Vi själva jobbar uteslutande med WordPress, men vi lägger även ut uppdrag på externa samarbetspartners som kan konstruera alla typer av webbplatser. Vi bidrar sedan med drift och underhåll av siterna.

Vår samarbetspartner Kaxig Creative Webdesign har lång erfarenhet att utveckla specialanpassade websiter med både back end och front end funktioner.