Företag

För dig som är uppdragsgivare eller företagare som får ett tillfälligt behov.

Med våra tjänster kan du snabbt och enkelt anlita ny personal och tryggt lämna över arbetsgivaransvar och administration till oss. Vi erbjuder dig som uppdragsgivare ett smidigt sätt att engagera externa medarbetare när du behöver få ett uppdrag utfört. Du och den du väljer att anlita kommer själva överens om uppdragets omfattning och ersättning. Genom att godkänna vår villkor  för uppdragsgivare blir vi din legala avtalspart och blir arbetsgivare åt dina medarbetare. Vi administrerar alla löneutbetalningar, skatter, sociala avgifter, sjuklöner, semesterersättningar, pensioner och försäkringar för medarbetarna. Ni frigör administrativ tid och får stor flexibilitet att anpassa personalresurserna efter verksamhetens behov. Med vår kunskap och erfarenhet kan vi säkerställa att arbetsrättsliga lagar och regler följs, och skapa trygghet för både dig som uppdragsgivare och medarbetaren.